الأربعاء، 9 مارس 2011

احتياجات مستشفيات مصراته


احتياجات مستشفيات مصراته
Item
Quantity
Item
Quantity
1- Amikacin injection
2000 amp
29-Plasma proteins
2000 amp
2-Gentamycine injection
5000 amp
30-Human albumin 25%
2000 amp
3-Orbenin( cloxacillin ) injection
6000 amp
31-Oxytocin 10 µml
10,000 amp
4-Heparin sodium injection
6000 amp
32-Venofer injection
1000 amp
5-Heparin calcilean injection
6000 amp
33-Fortum 1g injection
2000 amp
6-Zantac 50 mg injection
5000 amp
34-Lidocain 1%,2% injection
5000 amp
7-Propofol injection
2000 amp
35-Plasil injection
5000 amp
8-Thiopental sodium injection
2000 amp
36-Cordarone injection
500 amp
9-Aspegic 500 mg injection
5000 amp
37-Sodium Bicarbonate
500 amp
10-Paracetamol infus
3000 amp
38-Ciprofloxacillin infus
2000 botl
11-Metronidazol 500mg infus
5000 amp
39-Suxamethonium injection
3000 amp
12-Vancomycine injection
1000 amp
40-Ventolin injection
2000 amp
13-Human globuline inf 1g
500 amp
41-Pethidine 50,100 mg injection
500 amp
14-Fentanyl 5,10 ml injection
600 amp
42-Rapifen 0.5 mg (indomethacin) injection
600 amp
15-T.b.n infusion
200 botl
43-Proline surface 2/0,3/0,4/0 cutting needle
50 box
16-Vicryle suture
30  box
44-Sterile gauze 10*10 cm
100,000 p
17-Urine bag 2000cc
2000 p
45-Sterile gauze 7.5*7.5 cm
100,00 p
18-Air strip plaster 10*10 cm
5000 p
46-Cannula 20
5000 p
19-Air strip plaster 10*15 cm
5000 p
47-Cannula 22
5000 p
20-Air strip plaster 10*20 cm
5000 p
48-Cannula 24
5000 p
21-Air strip plaster 10*30 cm
5000 p
49-Roll gauze 100 ml
1000 p
22-Iodine solution
500 L
50-Abdominal gauze 45*45 cm
2000 p
23-Hydrogen peroxide
500 L
51-Abdominal gauze 30*30 cm
2000 p
24-Syringe 5 ml
10,000 p
52-Syringe 10 ml
10,000 p
25-Corrugated drain
1000 p
53-Spinal needle 22-23-25-27
3000 p
26-Green cast  5-7.5
3000 p
54-Needle 19-21
20,000 p
27-Suction catheter
2000 p
55-Bed sheet
3000 p
28- Sterile Surgical gown size M&L
6000 p


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق